Webcliënt

Gebruik de KAM Formulieren App met webcliënt om formulieren met de PC in te vullen. Hierin heeft u dezelfde formulieren en opties als in de App. Handig voor de gebruikers op kantoor!